Vad är SmarWorkPlaza?

 

En fantastisk plats att arbeta på!

Under våren 2018 var idén om SmartWorkPlaza – en internationell och inspirerande arbetsgemenskap med möjlighet att dela kunnande och erfarenhet – bara en dröm i huvudet på SWP:s grundare Pauliina Manso och Outi Hannuksela och en diffus skiss på ett papper. Då hade de två kvinnorna en hopräknad erfarenhet på över 40 år av arbets- och businessvärlden i Spanien. Sakkunskap och erfarenhet hade de under årens lopp samlat från både den lokala och internationella affärsvärlden inom olika branscher. Men något fattades.

 

– Vi ville ha en arbetsplats dit vi varje morgon kan gå med entusiasm, positiv energi och höga förväntningar på en bra arbetsdag; vi ville ha ett arbete med internationell prägel och med sakkunniga från olika branscher, berättar de två damerna.

 

– Dessutom hade vi ett stort behov av att lära oss nya saker, att dela erfarenheter och på det sättet stödja andra och bevittna framgångshistorier i Spanien. Och inte att förglömma de viktiga nätverken och välbefinnandet i arbetet. Vi tänkte att allt detta ska finnas under samma tak.

 

Lärdomen från Finland om modeller för affärscenter och coworking anpassades för Spaniens sol. Den värdefulla sakkunskapen från flera decennier lades till konceptet och så grundades SmartWorkPlaza.

 

Vi tycker att vårt namn SmartWorkPlaza förklarar allt.

 

Vi ville ha en smart plats där man kan arbeta effektivt tillsammans i centrum av staden (plaza).

 

Välkommen till SmartWorkPlaza!

Visionen, målet & värderingarna

vision kuva

VISIONEN

 

SmartWorkPlaza är en flexibel och inspirerande arbetsgemenskap som erbjuder både företag och individer stöd utifrån lösningsorienterade och effektiva strategier. Samtidigt läggs fokus på arbetstrivseln som vi kan skapa tillsammans.

goal kuva 1

MÅLET

 

Vårt mål är att stödja affärsverksamheten hos våra företag, att hjälpa dem nätverka och att skapa nya möjligheter och kontakter för att öka deras försäljning.

values3

VÄRDERINGAR

 

Mod – vi gör saker på nya sätt

Effektivitet – vi fokuserar på resultat

Transparens – vi arbetar rättvist

Våra affärspartner

Doña Ana Maria Mula Redruello, Mayor, Fuengirola
“We are very satisfied to have an international and innovative place to work and to connect different companies such as SmartWorkPlaza Business & Co-working Center here in our city. The Fuengirola City Council has a collaboration agreement with SmartWorkPlaza to develop the local business world internationally in Fuengirola.”

Ms. Tiina Jortikka-Laitinen, Ambassador of Finland

”SmartWorkPlaza on the Costa del Sol in Spain is an exemplary display of ” sisu ”(perseverance) and the innovative attitude of the Finns – ingredients of success anywhere in the world. Cooperation with the Embassy and Business Finland is very natural, and in the spirit of Team Finland we all work for the benefit of Finnish companies. ”

Susanna Salo, Chairman, the institution of Finnish school in Costa Del Sol

“The Finnish school uses the services of SmartWorkPlaza, both spaces and consulting services. The meeting rooms are very practical for us. The collaboration with SmartWorkPlaza has been great.”

Óscar Ramírez Muñoz, Startup Commons

“Startup Commons and SmartWorkPlaza have joined forces to help local SMEs and growing businesses to become more competitive. We support them in building bridges with other international ecosystems through digital magic.”

Antti Pekkarinen, Chief Editor, Fuengirola.fi – newspaper, director of Centro Finlandia and Kukko restaurant
”SmartWorkPlaza is a center with huge amount of know-how to develop your business in Spain with all the necessary connections for it. I recommend all the business services they have to offer. Pauliina and Outi has a long experience in business in Spain and connections for both the public and private sectors”

Rocio Palomo, tax advisor/lawyer, CM Asesores

“CM Asesores and SWP collaborate efficiently so that companies have resolved all their accounting, tax and labor issues and can focus on their business. Professionalism and efficiency are fundamental values ​​for foreign companies and with the help of CM Asesores and SWP, it is very easy to develop the business, looking for new ideas and innovative solutions. ”

Suvi Espinosa, Matchers.fi

” SmartWorkPlaza came to the rescue as we were mapping out options for high quality training from Finland. Through them we were able to successfully complete staff training in sales, leadership and management courses as well as social media training tailored specifically for the business world. All these services were offered in their modern and comfortable spaces.”

Sami Kaarnola CEO / Costa Interpretation Center Ltd.

“Costa Interpretation Center Ltd. in co-operation with Smart Work Plaza, provides interpreting and translation services to companies and individuals. We offer all types of translations in several language pairs, also sworn translations for official need. Whether it’s an interpreter or a translator you need, we are within easy reach and ready to help you.”

Vem är vi?

Pauliina Manso, Co-Founder
Pauliina Manso har arbetat i många olika spanska och finska företag i Spanien. Hon har 20 års erfarenhet av att grunda och leda företag och bygga upp brand i Spanien. Pauliina har breda nätverk i Fuengirola, Malaga och Helsingfors, av vilka hon skapar nytt kunnande.

Outi Hannuksela, Co-Founder
Outi Hannuksela är företagare, innehållsleverantör och helhetsvisionär och hon blir inspirerad av allt nytt. Outi bor både i Spanien och i Finland och känner båda ländernas företagskulturer. Med denna bakgrund navigerar hon med lätthet i olika miljöer och skapar nya kontakter.

Jori Palenius, Partner

Timo Sydänmaanlakka, Partner 

Våra medlemmar

Titi / Spain

Markus / Sweden

Ailsa / England

Catty / Netherlands

Suvi / Finland

Charlotte / Denmark

Rosalie / Sweden

Gonzalo / Argentina

Dennis / USA

Frank / Germany

Våra affärspartner

LOGO CM